Siklon ve Multisiklon Grupları

Endüstriyel tesislerde havalandırma hattındaki hava içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılması için kullanılmaktadır. Toz toplama ünitelerinde birinci kademede hava içindeki toz partiküllerinin tutulmasında ve filtre öncesinde filtreye gelen yükü azaltma amaçlı kullanılırlar. Siklonlar 50 µ ‘a kadar olan tozların tamamını tutabilirken, 10 µ’un altındaki tozları ise tutuzmazlar, bu kaçan tozlarıda torbalı filitrelerle tutmak mümkündür. Siklon ve Multisiklon Grupları (GS)

• Yüksek verimli toz ve materyal tutma kabiliyeti.

• Düşük işletme ve bakım maliyeti.

• Tamamı cıvatalı montajlı çelik şase üzerine oturtulmuş rijid sistem.

• Siklon altı bunkerleri sayesinde ön depolama avantajı.