Pnömatik Nakil Hatları

Hava ile taşınacak malzemenin cinsi, geometrik şekli ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak fan, boru devresi, siklon ve filtre seçimi yapılarak hat projesi hazırlanmakta ve projeye uygun imalat yapılmaktadır.