Kovalı Elevatörler

Elevatörler, dökme yükleri düşey veya dik eğimli (yataydan 70° den fazla) doğrultuda yükseltmek amacıyla kullanılırlar. Yükseltilecek malzemenin yapısı, elevatö- rün tasarımında önemli bir rol oynar. Dökme malzeme için çeşitli türlerde kovalı elevatörler kullanılır. Besleme ve boşaltma yöntemlerine bağlı olarak yüksek hızlı santrifüj veya alçak hızlı ağırlıkla boşaltma uygulanır. Kovalı Elevatörler Bir kovalı elevatör şu parçalardan meydana gelir;

• Sonsuz çekme elemanı (kayış).

• Kayışa sağlamca bağlanmış elevatör kovaları.

• Üst (döndürme) tambur.

• Elevatörün hareketli parçası olan döndürme düzeneği üst bölümü (tahrik istasyonu).

• Ara bölmeler.

• Besleme ve boşaltma olukları.

• Gözlem delikleri.

• Alt (gerdirme) tamburunu içeren alt bölme.

Kovalı elevatörler çimento ve un gibi toz malzemelerin, kum ve toprak gibi granüllü malzemelerin ve talaş ve yonga gibi elyaflı malzemelerin taşınmasına elverişlidirler. Yapı malzemelerinin taşınmasında, kimya endüstrisi fabrikalarında, dökümhanelerde, besin endüstrisinde ve sunta-mdf tesisleri talaş silolarında kullanılırlar. 

Avantajları

Az yer kaplaması, yükleri önemli bir yüksekliğe kaldırma yeteneği (60 metreye kadar) ve 5 ile 160 m3 /saat arasında değişen kapasite yelpazesi kovalı elevatörlerin başlıca üstünlükleridir. 

Dezavantajları

Bunun yanında, aşırı yüklemeye karşı duyarlılıkları ve düzgün yükleme zorunluluğu kovalı elevatörlerin sakıncalarıdır.