Havalı Ayrıcılar (Air Grader)

Sunta ve MDF Tesisleri için temel iki unsur olan düşük maliyette hammadde ve kaliteli imalatın her biri birbirine zıttır. Genellikle düşük maliyetli hammadde kaliteli imalata imkan vermez. Bu nedenle Havalı Ayırıcı gerçek anlamda “Kalite için yapılmış bir makinadır” Muhtelif kaynaklı (mobilya fabrikaları, bıçkı artık talaşları v.b.) düşük maliyetle temin edilebilen hammadde genellikle taş, toz, metal parçaları ve kullanılamaz ebatta iri ağaç parçaları içermektedir. Havalı Ayırıcı (Air Grader) ile bu artık talaşlardan alınan sonuç inanılmazdır. Prosese gayet güzel temizlenmiş ve seçilmiş hammadde teslim eder. Kabul edilemeyecek bütün malzemeyi ayırır. 

Avantajları

• Hassasiyet

• Yüksek verim ve güvenirlik

• Yongadaki yüksek ve optimum sıcaklığın muhafazası

• Toz kirliliğinin olmaması

• Düşük Enerji Sarfiyatı

• Az Bakım Havalı Ayırıcı (AirGrader) Yüksek Kalitede Sunta üretmek için en iyi ayırma sistemidir.