GJF Tipi Filtre

Gürmak Jet-pulse filtreler yüksek kaliteli filtre kumaş- ları kullanılarak yüksek toz tutma kapasitelerinde, verimli olarak dizayn edilmektedirler. Gürmak Jet-pulse filtreleri katı partiküllerin tutulmasında, endüstriyel havalandırma tesislerinde, pnömatik malzeme nakil hatlarında ve sanayi tesislerinde kullanılırlar.

Uygulama Alanları:

• Endüstriyel mineraller

• Manyetik ve manyetik olmayan metal tozları

• Dökümhanelerde

• Kimya endüstrisinde

• Sunta ve Mdf tesislerinde

• Mineral proses tesislerinde

• Gıda sektöründe

Jet-pulse sisteminde filtre torbaları basınçlı havanın pulse etkisiyle temizlenir. Pulse havası sıralı torbaların üzerindeki pulse borusundan, bu borunun ucunda monteli diyafram valf yardımıyla gelir. Elektronik kontrol ünitesi (TIMER) 0,1 saniyeden daha az zamanda pulse havasını verir. Temizleme kontrol sistemi fark basıncına göre filtre torbalarının kirlenmesiyle çalış- makta ve böylece enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

GJ Tipi Filtre 

Tozlu hava, filtrenin alt kısmındaki bunker bölümüne girer. Burada çarpma plakaları üzerinden yukarıya, torbaların olduğu bölüme yönlendirilir. İri parçalar alt bunkerde toplanırken ince tozlar filtre bölümüne geçer ve buradan da temiz olarak atmosfere atılır. Tozlu hava filtreye dıştan içe doğru girdiğinden,tozlar torbanın dış yüzeyinde kalır. Filtre torbaları basınçlı havanın pulse etkisiyle temizlenir. Gürmak Jet-pulse filtre imalat boyutları her bir filtre 6-75 filtre torbası ihtiva edecek şekilde 4 standart torba boyunda dizayn edilmektedir. Böylece 25-200 m² filtrasyon alanına sahip modüller oluşmaktadır.

GJ Filtre Özellikleri

• Modüler sistem, kompakt dizayn.

• Büyük hacimli filtre tesisleri modüllerin eklenmesiyle oluşturulur.

• Uygulanabilen hava kapasiteleri 500-500.000 m³/h

• Basit ve kolay torba değişimi.

• Tam otomatik işletim sitemi.

• Toz konsantrasyonu 1000 g/Nm³’e kadar.

• Dizayn basıncı +/- 5000 Pa standart.

• İstek üzerine paslanmaz veya galvaniz malzemeden imal edilebilirler.

• Patlama kapakları VD1 3673 standartlarında.