GF Tipi Filtre

Bu filtre sistemi bir çok endüstriyel donanımlarda, sunta tesislerinde, mdf tesislerinde, fiber üretim tesislerinde, talaş, kum, toz, çeşitli toz mineraller, çimento tozu, kömür tozu gibi tozların tutulması ve geri kazanımında, endüstriyel havalandırma tesislerinde, pnömatik nakil hatlarında ve büyük hacimli filtre ihtiyacında mükemmel sonuçlar alınarak kullanılmaktadır. Sistem, sabit filtreleme kapasitesinde en uygun hava temizleme değerlerini garanti eder. Temiz havaya bırakılan son çıkış değerleri filtre denetim standartlarında olması gereken değerlerin dahi altındadır.

Tarafımızdan imalatı yapılan bu filtreler için GF tipi ve GFS tipinde olmak üzere 2 farklı seçenek sunulmaktadır. Bunlardan GF tipi filtre genellikle bir ön ayırıcı (siklon) ile birlikte kullanılmaktadır. GFS tipi ise ön ayırıcı (siklon) ve filtrenin tek bir gövde konstrüksiyonunda entegre edilmesiyle oluşmuş kompakt yapıda bir filtredir. Bu sayede; çimento tozu, fiber malzeme gibi zor malzemelerin, talaş transportlarından gelen malzemelerin, hava ile yoğun miktarda taşınan malzemelerin tutulmasında tercih edilir. Yoğun ve zor malzemeler filtre alt kısmındaki siklonda yakalanmakta, böylece filtre torbalarına gelen toz yükleri en düşük seviyelerde olmaktadır.

Neden Emiş Sistemli Filtre?

• Basit yapısı sayesinde çok az bakım gerektirir.

• Fazla büyük yer işgal etmez, daha çok bir silo görü- nümündedir. • Yoğun emişli temizleme sayesinde filtre torbalarının ömrü uzundur.

• Filtreleme fonksiyonu için fazla enerji gerektirmez.

• Jet-puls filtreler gibi basınçlı hava gereksinimi yoktur.

• Patlamaya karşı emniyet sistemi VDI-Regulation 3673 standartlarına uygundur.

GF Tipi Filtre

Temel çalışma prensibi, yandaki çizimde görülmektedir. Tozlu hava önce siklonik tip bir ön ayırıcıya gelir ve buradan filtrenin üst kısmındaki bacaya girerek filtrenin taban kısmındaki radyal kamaraya gelir, daha sonra bu radyal odadan filtre torbalarına dağılır ve tozlar son ucu kapalı olan filtre torbalarının içinde kalmış olur. Radyal odanın merkezine yerleştirilmiş olan döner emiş rotoru dairesel kamaralardan tozu emerek filtre torbalarını temizler. Döner rotor, karşısında durarak denk geldiği kamaradaki tozu emdikten sonra bir diğerine geçer. Filtrenin hareket eden tek parçası radyal odanın içinde dönerek toz emen rotorudur ve 0.55 kW’lık bir motor ve redüktör kullanılmaktadır.