Geri Kazanım - Enerji Plant

GERİ KAZANIM-ENERJİ PLANT TESİSİ

  • Fabrikalarda üretim sistemleri için gerekli ısı enerjisinin temini maksadıyla; katı yakıt ile çalışan termik yağ ve buhar kazanları kullanılmaktadır.
  • Yanma sonucu açığa çıkan 250-300 °C sıcaklıktaki sıcak gaz içindeki, kül, cüruf ve katı partiküller primier ön tutucularda tutulmakta ve bir baca ile atmosfere atılmaktadır.
  • Bir baca ile atmosfere atılan bu baca gazı çoğunlukla çevre emisyon değerlerini karşılamamakta ve bünyesindeki enerjide boşa gitmektedir.
  • Tarafımızdan projelendirilip imalatı yapılan  "GERİ KAZANIM TESİSİ";  bünyesinde  bulunan ısı enerjisi bulunan baca gazını, kül ve katı partiküllerden %98 oranında arındırarak  üretim hattında sıcak hava ihtiyacı olan yerlere transfer etmektedir. Alternatif olarak  mevcut  atmosfer bacasına da bağlanarak çevre emisyon değerlerini karşılayacak şekilde atmosfere temiz gaz olarak atılabilmektedir.
  • Örneğin MDF ve Sunta (yonga levha) tesislerinde  yaş ağaç yongalarının kurutulması için kullanılan kurutucular normalde atmosferden aldığı  soğuk atmosfer havasını ısıtarak kurutma işlemini sıcak hava ile yapmaktadır. Bu tesislerin atmosfer den aldığı taze hava giriş ünitelerine geri kazanım tesisinde arıttığımız 250-300 °C sıcaklığındaki baca gazı bağlanmakta, böylece çok yüksek oranlarda enerji kazanımı sağlanmaktadır.
  • Geri kazanım tesisi ile 1-3 Megawatt (MW) değerlerinde ısı geri kazanımı sağlanmaktadır.